ทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบทบาทขององค์กรท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวและกีฬา

สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่ยุคอาณาจักรศรีวิชัย  นอกจากนั้นยังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 6 ซึ่งมีความหมายว่า เมืองคนดี” และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้สุราษฎร์ธานีจึงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ณ วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี“นายทะนงศักดิ์ ทวีทอง”ในบทบาทผู้นำส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นสำคัญพร้อมนำการกีฬามาส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวสู่ยุคใหม่เตรียมพร้อมชู “สุราษฎร์ธานี” เป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) และพัฒนาเปิดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใหม่  (New  Tourist  Destination) พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเมืองคนดี(City of Good People with Good Qualityof Life)

ความสำคัญของการท่องเที่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในเรื่องของตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมา เราจะเห็นชัดว่ามาจากยางพารา  มาจากปาล์มน้ำมัน  และมีผลผลิต  ที่ต่อเนื่องมาจากยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีในเรื่อง ของการเลี้ยงกุ้งที่ทำรายได้เข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ปัญหาในขณะนี้ เราเห็นชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือกุ้งล้วนมีปัญหา  จุดที่เราเห็นจุดเดียวที่เป็นทางรอดของเรา  ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวในภาพรวมของสุราษฎร์ธานีในเรื่องท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจ  ที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งมีการดำ เนินการล้ำหน้า ไปกว่าภาคราชการค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากการดำเนินการ ของภาครัฐในปัจจุบันยังติดขัดกฎระเบียบต่างๆ ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เร็วอย่างที่เราคาดหวังไว้

DSC_0043

ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาการท่องเที่ยวแต่เดิมมุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยว  ในพื้นที่ทะเลเป็นหลัก  โดยเฉพาะเกาะท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งประกอบไปด้วย เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย โดยเฉพาะเกาะพะงันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองเห็นภาพเกาะพะงันเป็นเรื่องของการเข้ามาท่องเที่ยว Fullmoon Party แต่ในความเป็นจริงแล้วศักยภาพของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีมากกว่าการท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ เพราะจังหวัด  สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขาสกซึ่งเป็นแหล่ง  ธรรมชาติที่สวยงามเขื่อนรัชชประภาซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ใกล้เคียงทั้งในเขตอำเภอพนม คีรีรัฐฯ ตัวอย่างเช่น หินพัด  น้ำตกยวนสาว คลองน้ำใส  เป็นจุดที่น่าสนใจ  ของการท่องเที่ยวด้านตะวันตกและยังมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ  อีกมากมาย ผมมองว่าในปัจจุบันด้วยศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด  สุราษฎร์ธานีมีมาก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละจำนวนมากDSC_0289

บทบาทของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลายจุด  ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปพัฒนา  และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว โดยในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เหล่านี้อยู่ในความดูแลของคนในพื้นที่ ชุมชนในท้องที่และหน่วยงาน  ในระดับท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทมากในการที่จะเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในบางครั้ง หน่วยงานท้องถิ่นไม่มีความรู้ในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว อบจ.สุราษฎร์ธานีจึง  ดำเนินการเชื่อมโยงและให้ความรู้จัดการ  ฝึกอบรมให้กับคนในท้องถิ่น เช่น การอบรม  ผู้ประกอบการ อบรมมัคคุเทศก์น้อยรวมทั้งการเข้าไปดำเนินการของ อบจ.สุราษฎร์ธานี  ในการทำเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ความสะดวกเนื่องจากเส้นทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ใช่ถนนของ ทางหลวงแต่เป็นถนนของหมู่บ้าน อบต.อบจ.ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่หินพัด ซึ่ง  อบจ.สุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญและดำเนินการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยการทำ าถนนเข้า

กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ดำเนินการโดย อบจ.สุราษฎร์ธานี

อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการและพยายามจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านเขาสก เป็นที่ทราบกันดีว่าเขาสกมีดอกบัวผุด มีการใช้ดอกบัวผุดที่เป็นสัญลักษณ์ของสุราษฎร์ธานีเป็นตัวนำและดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่เขาสก การจัดงานมหัศจรรย์หินพัดในส่วนของกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ดำเนินการ โดย อบจ.สุราษฎร์ธานี เช่นการจัดงาน Bike Week  รวมไปถึงการใช้กีฬาเป็นสื่อในปีนี้ในเรื่อง ของจักรยานเราจัดการแข่งขันถึง 9 สนาม  แข่งขันวิ่ง 10  สนาม  มีนักท่องเที่ยว  เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีDSC_0278

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะเต่า

เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีนักท่องเที่ยวที่ไหลเวียนมาทั่วโลก ปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 คน  เป็น 1 ใน  5 สุดยอดแหล่งดำน้ำของโลกสร้างรายได้กว่าสองพันล้านบาทต่อปีเกาะเต่ามีเส้นทางการท่องเที่ยว ที่มาได้ทั้งจากชุมพรและจากสุราษฎร์ธานี  แต่ในสุราษฎร์ธานีมีท่าเรือที่เพียบพร้อมสามารถเดินทางไปได้จากเกาะพะงันเกาะสมุยและจากสุราษฎร์ธานีลงท่าเรือนอนหรือไปดอนสักลงเรือราชาเฟอร์รี่หรือเรือเร็วลมพระยา ซึ่งพื้นที่บนเกาะเต่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์ที่มีชาวบ้านจับจองอยู่กันมานาน ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่ยังมีแนวปะการัง ซึ่งจัดว่าสมบูรณ์และสวยงามส่งผลให้เกาะเต่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะเต่ากำลังเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วมีผู้คนจากที่หลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยและท่องเที่ยว  ทำธุรกิจการสอนดำน้ำเกิดขึ้นจำนวนมากมีร้านอาหาร ฯลฯ ในขณะ  เดียวกันก็ได้สร้างปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำปัญหาขยะ น้ำเสียและการรุกล้ำ ที่ดินแนวชายหาดและแหล่งต้นน้ำลำธารที่นับวันจะเป็นปัญหาใหญ่และจำเป็นต้องมีการหาแนวทางแก้ไขอย่าง จริงจัง โดยเฉพาะปัญหาขยะถึงแม้จะมีภาคเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับ  ธุรกิจรับซื้อขยะที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดีเกาะเต่าเป็นชุมชนเล็กๆที่มีระบบเครือญาติที่เข้มแข็งและเป็นผู้ประกอบการหลักในธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะเต่า  ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของ เกาะเต่าที่จะถ่ายทอดแก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคต  ทุกๆ ปี เทศบาลตำบลเกาะเต่าจึงร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมรักษ์เกาะเต่า  ได้ร่วมกันจัดงาน “วันเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า” เป็นประจำต่อเนื่องมีกิจกรรมต่างๆ มากมายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเกาะเต่า  เพื่อกระตุ้นและ  ปลูกจิตสำ า นึกให้ความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันเป็นการเปิดฤดูท่องเที่ยวทางทะเลเกาะเต่าครั้งที่ 13  ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณ

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน “พระจันทร์หลากสีที่เกาะพะงัน”

นักท่องเที่ยวมักรู้จักเกาะพะงันจากการจัดงาน Fullmoon  Party  หลั่งไหลกันเข้ามาสนุกสนาน มาเต้นรำกัน แต่พะงันมีอะไรดีๆ       หลายอย่างที่คนภายนอก  ไม่ทราบได้มีการดำเนินการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  ของพะงันขึ้นมาในชื่องาน “พระจันทร์หลากสีที่เกาะพะงัน”  จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม  ซึ่งได้ ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาสองปีแล้วเป็นงานที่น่าสนใจ  ที่นำเสนอวัฒนธรรมการกินห่อ การชักพระทางทะเล

เกาะเต่าเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีระบบเครือญาติที่เข้มแข็งและเป็นผู้ประกอบการหลักในธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะเต่า ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของเกาะเต่าที่จะถ่ายทอดแก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

TER_7267

ของเกาะพะงัน  งานพระจันทร์หลากสีของเกาะพะงันเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นวิถีพะงัน (Phanganness) ให้เห็นถึงความหลากหลาย  และวัฒนธรรมของคนบนเกาะพะงัน  ในปัจจุบันผมมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเกาะเต่า  มีมากเกินความสามารถรองรับของเกาะอย่างไรก็ตามการจำกัด  จำนวนนักท่องเที่ยวคงเป็นไปได้ยาก หากเราไม่มีการเตรียม พร้อมสิ่งต่างๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้เกาะเต่า  ได้เพียงพอ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับการท่องเที่ยว  ของเกาะเต่าสิ่งที่อบจ.สุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้น คือการดำเนินการกระตุ้นการท่องเที่ยว งานเปิดโลกใต้ทะเล  เกาะเต่าเป็นงานที่หน่วยงานต่างๆ  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ มุ่งเน้นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า บนเกาะเต่ามีสถานที่ดำน้ำในเกาะเต่าไม่ต่ำกว่า 50 ร้านแต่ร้าน  ที่เข้ามาให้ความร่วมมือตรงนี้ยังมีจำนวนไม่มากนัก ผมจึงอยากจะ  เชิญชวนผู้ประกอบการดำน้ำที่เกาะเต่าให้เข้ามาร่วมพัฒนาเกาะเต่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 13 เป็นอย่างไร

อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมสร้างพลังรักษ์…จับมือโอบกอดเกาะเต่าบันทึกสถิติโลก Guinness World Records 3วัน 2คืน วันที่17 –       19 มิถุนายน2559 ณบริเวณหาดทรายรีต.เกาะเต่า  อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบล  เกาะเต่าร่วมกับชมรมรักษ์เกาะเต่า  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) พร้อมภาครัฐเอกชน ประชาชนชาวเกาะเต่า  ร่วมกันจัดงานวันเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า (Koh TaoFestival2016)   เชิญชวนทั้งคนไทยและต่างชาติ ร่วมสัมผัสวิถีเกาะเต่าความสวยงามของปะการังใต้ท้องทะเล และร่วมสร้างพลังรักษ์เกาะเต่าจับมือโอบกอดเกาะเต่าบันทึกสถิติโลก Guinness World Records วันที่18 มิถุนายน 2559  เวลา 12.00 น. ณ บริเวณ  หาดทรายรี ตำบลเกาะเต่า อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายต่างๆได้บูรณาการจัดงาน

วันเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่าโดยความร่วมมือของชุมชนเกาะเต่า ในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  ของเกาะเต่ารวมทั้งเน้นให้นักท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความรัก  และหวงแหนทรัพยากรของชาวเกาะเต่า  เพื่อรักษาเกาะเต่าให้เป็นสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทยและด้วยเสน่ห์ของโลกใต้ท้องทะเล  ที่มีแนวปะการังอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการโหวตเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่ติดอันดับ  1 ของทวีปเอเชีย อีกทั้งยังติดอันดับ 1ใน 10 สุดยอดแหล่งดำน้ำของโลกประจำปี 2557 และล่าสุดปี 2558 เกาะเต่ายังได้รับการโหวตจากเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกไปเยี่ยมชม เป็นอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชียและอันดับ 5 ของโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะเต่าจำนวนกว่า 500,000 คน  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีละสามพันกว่าล้านบาทในงานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่าครั้งนี้   มีกิจกรรมมากมายที่อยากTER_7174

เชิญชวนทุกท่านเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นการรวมพลังจับมือโอบกอดเกาะเต่า  แสดงสัญลักษณ์ให้บุคคลภายนอกรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะไปท่องเที่ยว เกาะเต่าให้ตระหนักใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งบนบกใต้ทะเลตามวิถีชาวเกาะโดยตั้งเป้าทำลายสถิติโลกบันทึก  Guinness  World Records  โอบกอดเกาะเต่าและท้องทะเล มาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ กิจกรรมอาสาสมัคร การปล่อยเต่า  เก็บขยะใต้ท้องทะเล  กิจกรรมอนุบาลหอยมือเสือ        กิจกรรมฟรีทั้งเกาะOne Free Day เกาะเต่าใจดี  ฟรี 1 วัน  ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ แทบทุกครัวเรือนพร้อมจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มฟรีตั้งหน้าบ้าน ร้านค้า  ของตนเอง กิจกรรมชวนกันปั่นเกาะ One More Bike One       Less  Car กิจกรรมประกวดMr.&Miss SaveKohTaoการประกวดประติมากรรม จากสิ่งของเหลือใช้ (Trash  Sculture  Competition)  การแสดง  นิทรรศการภาพถ่ายเหนือน่านฟ้าและภาพถ่ายใต้น้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน  เที่ยวงานเปิดโลกทะเลเกาะเต่าร่วมสร้างพลังรักษ์เกาะเต่ากับพวกเรา  …บันทึกสถิติโลกร่วมกันในงานวันเปิดโลกทะเลเกาะเต่าหรือ KOHTAOFESTIVAL 2016  ในวันที่ 18-19  มิถุนายน  2559  ณ  บริเวณ  หาดทรายรีตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆและน่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การดำเนินการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในขณะนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการท่องเที่ยว  ที่ช่วยกันที่ผ่านมาอบจ.สุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรม  การท่องเที่ยวไปแล้วหลายครั้ง สิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  เราได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อบจ.สุราษฎร์ธานี และอบจ.อุบลราชธานีโดยเกิดแนวคิดที่ว่า“เข้าพรรษาไปอุบลฯ  ออกพรรษามาสุราษฎร์ฯ” ตอนนี้เรามีแผนจะนำรถพนมพระจากวัดควนสุบรรณไปโชว์ที่จังหวัดอุบลราชธานีในเทศกาลเข้าพรรษา  และเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งขบวนเทียนพรรษามาร่วมงานออกพรรษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เป็น  งานที่สำคัญงานหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในส่วนของงานเทศกาล ชักพระในปีที่ผ่านมาซึ่งมีเทศบาลเป็นแม่งานหลักอบจ.สุราษฎร์ธานี  ได้เข้าไปมีส่วนร่วม  และให้ความร่วมมือ  ในการดูแลการจัดขบวนเรือพระ จะเห็นได้ ว่าในปีที่ผ่านมาเรือพระมีจำนวนมากขึ้น  คนร่วมงานที่เข้ามาจำนวนมากขึ้นนอกจากนี้ในอดีตการแข่งเรือยาวที่สุราษฎร์ฯเคยเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันเรือยาว เรามีแนวคิดที่จะปรับปรุง  และส่งเสริมการแข่งเรือยาวขึ้นมาอีกครั้ง แต่การดำเนิน การดังกล่าวก็มีค่าใช้จ่ายสูงDSC_0017

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่อบจ.สุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญ

อบจ.สุราษฎร์ธานี มีแนวคิดในการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางหลักของ อบจ. สุราษฎร์ธานีในปีนี้เรามีแผนที่จะศึกษาการวางจุด CCTV  ในเส้นทางหลักประมาณ10 ล้านบาทและในภาพรวมก็มีอยู่ในแผนงานประมาณ80 ล้านบาทนอกจากนี้  อบจ.สุราษฎร์ธานียังมีการจัดอบรมอาสาสมัครในการที่ จะดูแลพื้นที่และมีการเชื่อมโยงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการดูแลพื้นที่

ผลงานอื่นๆ ของ อบจ. ที่ได้ดำเนินการให้แก่พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการท่องเที่ยวที่เรากระตุ้นขึ้นมาได้คือ เรื่องการศึกษา ซึ่งอาจจะยังไม่เห็นผลในระยะสั้น เนื่องจากความต้องการของชาวบ้าน  ส่วนใหญ่เป็นความต้องการถนนหนทาง สิ่งปลูกสร้างใน  เรื่องของการศึกษามีโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ถูกถ่ายโอน  มาอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สุราษฎร์ธานี คนส่วนใหญ่มองการศึกษาโดยมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ  แต่ผมมองว่าปัญหาการศึกษามีหลายมิติและมีหลาย  ประเด็นในช่วงปี2557ผมได้เชิญชวนสถาบันการศึกษา  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบไปด้วย มอ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  และสพฐ.  ว่าเรา  จะทำยังไงกับการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในขณะนั้นเราเห็นว่าสารสนเทศทางการศึกษาเป็น  สิ่งสำคัญเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานียังขาดข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาการมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะทำให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องและดำเนินโครงการได้ ตรงเป้า ตอนนี้เราเริ่มการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศให้ดีและเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและพื้นที่ซึ่งหากมีข้อมูลแล้วก็จะดำเนินการในเรื่องการทำให้เด็กกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษามากขึ้น อีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการโดย อบจ.สุราษฎร์ธานีคือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กบกพร่องในการเรียนรู้ จากสถิติในร้อยคนมีเด็กบกพร่องในการเรียนรู้ประมาณ 7คน สิ่งที่เราดำเนินการร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาล  สวนสราญรมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษโรงพยาบาล  สุราษฎร์ธานีสาธารณสุขจังหวัด อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการอบรมครูให้สามารถคัดกรองเด็ก ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ได้และมีประเด็นติดขัดทางกฎหมายหลายๆ  อย่าง  ทำให้การดำเนินการของโรงพยาบาลไม่รวดเร็ว  อย่างที่เราคาดหวังอย่างไรก็ตามผมได้ไป  ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในการส่งบุคลากรเข้ามาประจำการเนื่องจากเรามีอาคาร เรามีอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีแนวคิด  ในการขอพื้นที่เพื่อทำเรื่องของแพทย์แผนไทย ใน   ปัจจุบันเราเน้นให้เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคไม่ร้ายแรงนอกจากนี้ผมยังมีแนวคิดที่จะขอให้พื้นที่บางส่วนในการจัดทำเป็นศูนย์ CCTV เชื่อมกับการแพทย์ฉุกเฉินโดยเป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  เพื่อดูแลพี่น้องชาว  สุราษฎร์ธานีให้ทั่วถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินได้จัดหลักสูตรการสอนให้เด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำหลักสูตรพุทธทาสศึกษา เนื่องจากเราต้องการให้เด็กมีคุณธรรมและมีจริยธรรมและรู้จักท่านพุทธทาสซึ่งร่วมมือ  กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีซึ่งในขณะนี้ ได้จัดทำ าหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประเด็นสุดท้าย  คือ โรงพยาบาลของ อบจ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาของ  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ แต่เป็นเรื่องแปลกที่อำเภอเมืองDSC_0058

สุราษฎร์ธานี ไม่มีโรงพยาบาลประจำ อำเภอ ทำให้ทุกคนหลั่งไหลไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์  จากแนวคิดของ  ท่านธานี เทือกสุบรรณ  ที่ได้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลของ อบจ.การดำเนินการในปัจจุบัน  มีประเด็นติดขัดทางกฎหมายหลายๆ  อย่าง  ทำให้การดำเนินการของโรงพยาบาลไม่รวดเร็ว  อย่างที่เราคาดหวังอย่างไรก็ตามผมได้ไป  ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในการส่งบุคลากรเข้ามาประจำการเนื่องจากเรามีอาคารเรามีอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีแนวคิด  ในการขอพื้นที่เพื่อทำเรื่องของแพทย์แผนไทย ในปัจจุบันเราเน้นให้เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคไม่ร้ายแรง นอกจากนี้ผมยังมีแนวคิดที่จะขอให้พื้นที่บางส่วนในการจัดทำเป็นศูนย์ CCTVเชื่อมกับ การแพทย์ฉุกเฉินโดยเป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  เพื่อดูแลพี่น้องชาว  สุราษฎร์ธานีให้ทั่วถึงในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!