บึงเจียมตน คนเจียมใจ

111 (2)

Text/Photo: ธีรภาพ โลหิตกุล

 

ที่ริมลำน้ำหอม (ซงเฮือง) ช่วงที่ไหลผ่าน “เว้” อดีตราชธานีของเวียดนามในสมัยราชวงศ์เหงียน มีพระราชสุสานของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ถูกบันทึกว่าเป็นกษัตริย์ผู้เจียมพระองค์ที่สุดในโลก

พระนามว่า พระเจ้าตึดึค ตรงกับรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ ของไทย

111 (1)

111 (5)

111 (3)

บึงบัวภายในพระราชสุสานของพระองค์ ได้รับพระราชทานนามว่า “บึงเจียมตน” ทั้งนี้เพราะเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในรัชสมัยของพระองค์ จึงทรงสร้างพระราชสุสานคล้ายดั่ง “อุทยานสวรรค์” ที่ซึ่งพระองค์จะสามารถหลีกลี้หนีความจริง คือการเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจที่แท้จริง

แล้วทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพระราชนิพนธ์บทกวี กระทั่งล่องเรือ ตกปลา ขับกลอน และสดับเสียงคีตศิลป์เสนาะโสต ณ พระตำหนักเจียมตน ริมบึงเจียมตน ภายในพระราชสุสานแห่งนี้

ที่ซึ่ง “ความโศกเศร้าแย้มยิ้ม ความเบิกบานร่ำไห้”

ลืมเรื่องร้าย ใจก็ยิ้ม ครั้นฉุกคิดถึงความจริง ใจก็ร่ำไห้!

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!