กินรีเริงระบำ

003

 

 

Text/Photo: บุญเพลง วิทยะอักษร

 

นางรำในภาพนี้ วรรณคดีไทยเรียก “กินรี” เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้ ถ้าเป็นตัวผู้เรียก “กินนร” แต่ชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน และที่แม่ฮ่องสอน บอกเป็นนกชนิดหนึ่ง เรียกกันว่า “กิงกะหร่า”

002
ส่วนตรงกลางคือ “โต” (หรือ โต๋) กวางป่าหิมพานต์ ตามจินตนาการของชาวไทใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการเทศน์โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษานั้น ทั้งกิงกะหร่าและตัวโต๋ ได้ไปถวายการต้อนรับพระพุทธองค์ร่วมกับพุทธบริษัททั้งหลายด้วย

004

001


จึงเกิดธรรมเนียมการฟ้อนนก หรือ รำกิงกะหล่า กับตัวโต๋ เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทใหญ่ ถือเป็นการยกย่องว่าแม้แต่สัตว์ในป่าหิมพานต์ยังมีพุทธศรัทธาสูงส่ง เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!