ทัศนี เรืองหิรัญ (นกหวีด) นักประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารยุคใหม่กับบทบาทที่หลากหลาย

258014

Text/Photo: กองบรรณาธิการ

 

คุณทัศนี เรืองหิรัญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชื่อดัง ในนาม “ นกหวีด ”

ก่อนจะก้าวมานั่งเก้าอี้ผู้บริหาร คุณทัศนี เรืองหิรัญ มีโอกาสได้แสดงศักยภาพด้วยการทำงานด้านสื่อมวลชนมาเป็นเวลากว่า สิบปีทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เป็นวิทยากร พิธีกรชื่อดังระดับแนวหน้าของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเคยเป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาการเขียน และ การพูด ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นเวลาหลายปี

ในฐานะผู้บริหารยุคใหม่ ที่มีอนาคตไกล คุณทัศนี เรืองหิรัญ ได้ยึดหลักการบริหารงานแบบบูรณการ ทั้งภายในและนอกองค์กร ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภายในองค์กร ใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมปฏิบัติ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน ส่วน ภายนอกองค์กร ยึดมั่นเสมอว่า เราไม่สามารถทำงานด้วยองค์กรเราเพียงองค์กรเดียวแล้วจะสำเร็จหวังผลชั้นเลิศได้ จะต้องมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถจับมือบริหารการทำงานร่วมกันได้ทุกสถานการณ์และโอกาส

 

บทบาทหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย เป็นอย่างไร

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย หรือ สวท.สมุย สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศในระบบ F.M. ความถี่ 96.75 เมกกะเฮิร์ทซ ออกอากาศ หลักครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน บางส่วนของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี , .นครศรีธรรมราช และ จังหวัด ชุมพร แต่ด้วยปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรหมแดน สวท.สมุย นำสื่อสังคมสมัยใหม่มาปรับใช้ประโยชน์สามารถเผยแพร่การออกอากาศได้ทั่วโลก ด้วย Appication ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบแอนดรอยด์ , ช่องทาง Facebook Live และ ฟัง ONLINE ทางเวปไซด์ ของ สถานีฯ ออกอากาศตั้งแต่ เวลา ๐๕.๐๐-๒๔.๐๐ น. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ออกอากาศด้วยการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นสื่อกลางออกอากาศให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างทั่วถึงและเข้าใจ และ เป็นสื่อการนำแนวคิด ความต้องการของประชาชน สู่ภาครัฐต่อไป

DSC_0261

รายการเด่นๆของทาง สวท.สมุย มีรายการอะไรบ้าง

เนื่องจาก สวท.สมุย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ม.๒ ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งนับได้ว่า อำเภอเกาะสมุย เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นที่รู้จักในระดับโลก นำรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท รายการของสถานีฯจึงเน้นความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก ตามเป้าประสงค์ของการก่อตั้งสถานีฯ โดยได้ประสานกับทาง สำนักงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความประทับใจแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน และ การท่องเที่ยวโดยรวมทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดรายการด้วยภาษาไทยกลาง ไทยถิ่นใต้ และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการจัดรายการด้วยการขยายผลนโยบายสำคัญของรัฐบาลเช่น โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ , โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เป็นต้น

และที่เป็นความภาคภูมิใจ คือการจัดรายการ เวทีชาวบ้านสัญจร “ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ” ที่ได้ทำงานร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเกาะสมุย และ สำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาค 8 ด้วยการลงพื้นที่ถ่ายทอดเสียงในพื้นที่ต่างๆของอำเภอเกาะสมุย สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้มากขึ้นและเป็นการเพิ่มกลุ่มผู้ฟัง สวท.สมุย อย่างยั่งยืน

รายการส่วนใหญ่ของทางสถานีฯ จัดในรูปแบบสาระบันเทิง “ความรู้คู่ความสุข” มีนักจัดรายการชื่อดัง เช่น ดีเจ ปลาดาว กับรายการ “ร่มเกล้าชาวไทย”, ดีเจ พินิจ ดำโอ กับ รายการ เพลินศิลป์ ถิ่นใต้ ,อาจารย์ลัดดา รักอิสระ กับรายการ “พูดจาภาษาไทย ” เป็นต้น

1477577999493-1 (1)

ในฐานะเจ้าบ้านอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะสมุย

ส่วนตัวเป็นชาวจังหวัดพัทลุง แต่มาอาศัยทำงานราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยาวนานและเมื่อมาสัมผัสเกาะสมุย พูดได้คำเดียวว่า นี่คือ สวรรค์ที่แท้จริง เมื่อมาสัมผัสแล้วเหมือนถูกมนต์เสน่ห์ให้ตราตรึง ธรรมชาติถูกสร้างสรรค์อย่างลงตัว ผู้คนมีอัธยาศัยที่น่ารัก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เอาใจใส่ดูแลเชื่อมั่นได้ในความปลอดภัยและแนวทางพัฒนาที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างกลมเกลียว หากมีโอกาส ขอเชิญมาเที่ยวเกาะสมุย อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านนะค่ะ ต้องมาสัมผัส “ ปะการังงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ ” เกาะสมุย หาดสรรค์ อยู่แค่เอื้อม พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต ค่ะ…..

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!