งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี  2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2557

 ระหว่าง วันที่ 5 – 13  ตุลาคม 2557

  ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สะพานนริศ และสนามข้างโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อถึงวันออกพรรษาของทุกปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีงานบุญที่สำคัญและยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าและถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นปัจจุบันโดยเฉพาะความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านงานบุญออกพรรษาหนึ่งเดียวในประะเทศไทย คือ งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือยาว ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งได้อนุรักษ์สืบทอดมากแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี นับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สะพานนริศ และสนามข้ามโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

hn11

             

การจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน หรือประเพณีทำพุ่มผ้าป่า ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 มีเฉพาะในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเท่านั้น ในการจัดทำพุ่มผ้าป่าหรือชักพุ่มผ้าป่า จะแตกต่างและโดดเด่นไปจากท้องถิ่นอื่น คือการตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน กว่า 1,000 พุ่ม และพระสงฆ์จะชักพุ่มผ้าป่าพร้อมกันทั้่วเมืองในเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การชักพระทางบก หรือลากพระในวันออกพรรษา ในเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 พระสงฆ์จะชักพุ่มผ้าป่าพร้อมกันทั่วเมือง มีการแห่พระทางบก ประกวดรถ-เรือพนมพระ โดยมีรถพนมพระกว่า 100 วัด เข้าร่วมงานนั่นคือที่มาของคำว่า “ไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์วันเดียว” และกิจกรรมส่งเสริมประเพณีชักพระอีกมากมาย

n11

 

การชักพระทางน้ำ และ การแสดงแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตาในคืน แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 วัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำจะตกแต่งเรือพนมพระและมีการชักพระทางน้ำล่องมาตามลำน้ำตาปีเพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้ร่วมชม ร่วมทำบุญ และควรส่งเสริมเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป

 n11 (4)

 

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!