ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นภารกิจทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติให้คนไทยทุกคน

DSC_0059-edit

Text: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ Photo: น้าตู่

ธัญญา เนติธรรมกุล คนใต้คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา ขอใช้โอกาสในการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพัฒนาประเทศและพัฒนาบ้านเกิด ทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ทดแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้อง ทดแทนบุญคุณบ้านเกิด ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่เป็นทรัพยากรเป็นของคนในชาติ “หน้าที่ของผมคือการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน”

ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

ผมเป็นคนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน ผมเป็นคนที่ 7 ทั้งนี้แรกเริ่มเดิมทีที่บ้านผมประกอบอาชีพประมง โดยคุณพ่อผมเป็นเจ้าของโป๊ะ ต่อมาก็หันมาเลี้ยงหอยนางรมในพื้นที่บ้านปากกะแดะ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเลิกราไปหมดแล้ว ในช่วงวัยเด็กผมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านปากกระแดะ และมาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีหรือในปัจจุบันที่เรารู้จักกันในนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายผมย้ายไปเรียนที่กรุงเทพมหานครที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส

DSC_0021

ผมสอบเอ็นทรานซ์ติดที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความคิดเริ่มแรกที่มาเข้าเรียนที่วนศาสตร์ เนื่องจากพี่น้องของผมส่วนใหญ่เข้ามาเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผมเลยตามมาพี่ๆ น้องๆ ผมมา โดยพี่ชายคนที่สองของผมซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเคยเข้าไปเรียนในคณะวนศาสตร์ก่อนผมและต่อมาได้ตัดสินใจย้ายไปเรียนคณะอื่นที่พีชายผมถนัดมากกว่า ความตั้งใจในสมัยก่อนใครได้เป็นป่าไม้อำเภอก็ถือว่าโก้แล้ว ผมจึงเลือกคณะวนศาสตร์ โดยผมเป็นศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 41 หรือวนศาสตร์ 47 ในส่วนปริญญาโทผมสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในส่วนของครอบครัวผมมีลูกแฝด 3 คน เป็นผู้หญิง 2 คนและผู้ชาย 1 คน ลูกสาวคนเล็กสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลูกสาวคนโต กำลังจะจบการศึกษาจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และลูกชายคนเล็กกำลังเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการปฏิบัติราชการ

ชีวิตรับราชการของผมครึ่งชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานมาโดยตลอดเริ่มจากการเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุดรธานี แล้วย้ายมาเป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ต่อมาย้ายกลับไปเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี แล้วมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอธิบดีกรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามลำดับ

การบริหารงานของท่านมีใครเป็นแบบอย่าง

ผมมีไอดอล (Idol) หลายๆ คน แต่ในการบริหารงานของผม ผมพยายามดึงลักษณะเด่นและส่วนดีของแต่ละคนออกมาและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารของผม ผมไม่ใช่คนรู้ทุกอย่าง ทุกเรื่อง แต่ผมเป็นคนนอบน้อมและไม่อายที่จะขอความรู้จากใคร แม้แต่ภารโรง โดยปกติก่อนทำงานในช่วงเช้าๆ ผมเจอผู้อาวุโสกว่าผมก็ไหว้สวัสดีเป็นเรื่องปกติของผม แต่เมื่อเข้ามาทำงานเข้ามานั่งโต๊ะอธิบดีนั่นคือผมสวมหัวโขนแล้ว เนื่องจากผมไม่ใช่คนรู้ทุกเรื่อง หรือเชี่ยวชาญทุกอย่างผมจึงไม่อายที่จะถามเพื่อมาต่อยอดความรู้ที่ผมมีและนำมาใช้ในการบริหารงาน ความรู้ผมอาจมีแค่ 6 ถึง 7 แต่ผมไปขอความรู้จากคนอื่นๆผมอาจจะเติมเต็มได้ถึง 8-9-10 ดังนั้นผมไม่อายที่จะขอความรู้

งานอดิเรกในยามว่างจากการปฏิบัติภารกิจ

หลังจากมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องยอมรับว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเอง เวลาของผมเป็นเวลาเพื่อสาธารณะเกือบทั้งหมด แม้แต่ออกกำลังกายผมยังไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามผมพยายามสละเวลาเพื่อไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสามารถช่วยเหลือสังคมได้ ตัวอย่างเช่น การเข้าไปช่วยเหลืองานของสมาคมต่างๆ ที่ผ่านมาผมเป็นประธานจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรืองานศิษย์เก่าวนศาสตร์ เวลาว่างส่วนใหญ่ของผมจึงหมดไปกับภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

DSC_3440-edit

หนังสือประเภทไหนที่ท่านชอบอ่าน

โดยปกติผมเป็นคนอ่านหนังสือได้เกือบทุกชนิด หากถามความชอบ ผมชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องธรรมชาติ นอกจากนี้ยังชอบหนังสือที่เกี่ยวกับการตกแต่ง โดยมีจุดเริ่มมาจากแต่ก่อนผมไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการตกแต่ง แต่ผมอาศัยความชอบในการตกแต่งจึงชอบหาหนังสือตกแต่งบ้าน ตกแต่งสถานที่มาอ่าน ผมอ่านจนทำให้ผมพอที่ให้คำแนะนำลูกน้องและคนอื่นๆ ในเรื่องการตกแต่งได้บ้าง ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากการอ่านของผม

กิจกรรมที่ทำในวันว่างกับครอบครัว

ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผมไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตามหากอาทิตย์ไหนผมพอจะมีเวลา ผมเลือกจะใช้เวลากับครอบครัวอยู่บ้านทำกับข้าวทานกันในครอบครัว ด้วยความเป็นคนใต้ โดยเฉพาะในสมัยก่อนผมทำอาหารใต้ เช่น แกงส้ม อยู่บ่อยผมทำจนภรรยาผมสามารถทำอาหารใต้ให้ผมทานได้ ภรรยาผมเป็นคนอีสานทำกับข้าวทางใต้เป็นหมดเกือบทุกอย่าง นอกจากนี้ผมยังเป็นนักชิมเนื่องจากผมเป็นคนชอบแสวงหา ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเวลาเจ้านายมาตรวจเยี่ยมพื้นที่หรือเจ้านายมาประชุม เราอยากให้นายได้ทานอาหารอร่อยๆ ผมมักจะไปลองชิมดูก่อนว่าร้านไหนอร่อย ไม่อร่อยเพื่อเวลาแขกผู้ใหญ่มา หรือนายมาจะได้พาไปทาน

DSC_0092

บทบาทหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีบทบาทในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรามให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธการส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

นโยบายและการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ในปัจจุบันการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม 3 กรม ประกอบไปด้วย กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ป้องกันและพื้นฟู พื้นที่ป่าอนุรักษ์และทรัพยากรสัตว์ป่า มีพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ 73 ล้านไร่ นโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย (1) การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น การหยุดยั้งการจัดไม้ทำลายป่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหา การบุกรุกตัดไม้ทำลายทรัพยากรกรมป่าไม้ การปรามปรามแหล่งค้าสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าและแหล่งค้าพืชป่า (2) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น การเร่งรัดการดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (3) การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ เช่น การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (4) การบริหารด้านการวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย (5) การบริหารราชการและการบริหารบุคคล เช่น การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เป็นต้น

DSC_3416

ปัญหาหลักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะภาคใต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัญหาหลักๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกอบด้วย ปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากกลุ่มนายทุน โดยออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและ ปัญหาในพื้นที่ซึ่งได้รับการสำรวจถือครองไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2551

ในปัจจุบันปัญหาบุกรุกในภาคใต้ค่อนข้างหนักและไม่ได้น้อยไปกว่าภาคอื่น โดยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ พังงา และภูเก็ต มีปัญหาการบุกรุกค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่การบุกรุกในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อทำสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน การบุกรุกในบ้านเราอาจเห็นไม่ค่อยชัดเนื่องจาก ในบ้านเราเมื่อมีการบุกรุกจะไม่เป็นเขาหัวโล้นเหมือนทางภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งหากมีการบุกรุกเราจะเห็นเป็นเขาหัวโล้น แต่บ้านเราเป็นการบุกรุกเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา จึงยังเห็นว่ามีความเขียวอยู่ ผมเพิ่งไปจับการบุกรุกเพื่อปลูกมังคุด ส่งขายประเทศญี่ปุ่นแถวๆ อำเภอคีรีวงศ์ โดยใช้วิธีปลูกมังคุดไว้ด้านล่างของต้นไม้ใหญ่ พอมังคุดติดแล้วค่อยตัดไม่ใหญ่ออกทีหลัง 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในภาคใต้มีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากป่าพรุเกิดไฟแล้วดับยากเนื่องจากใบไม้ที่ทับถมเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี หากขุดลึกลงไปเมตรหรือสองเมตรไม่มีน้ำ จึงทำให้เมื่อเกิดไฟป่าต้องดินสายน้ำเป็นระยะทางไกลจึงทำให้มีความเสี่ยงที่ที่จะดับไฟยาก

S__4448279

แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ตามแนวทางของรัฐบาลและแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายว่าห้ามมีการบุกรุกพื้นที่ป่าในปัจจุบันซึ่งมีประมาณ 102.4 ล้านไร่โดยเด็ดขาด ผมวางมาตรการว่าเขตไหนมีการบุกรุก หัวหน้าอุทยานต้องรับผิดชอบ ที่ผ่านมาเราเน้นปรามปรามเป็นหลัก แต่ในยุคผมผมเน้นการป้องกัน โดยนโยบายตอนนี้เน้นการป้องกันไม่ให้คนตัดต้นไม้ คนไม่ตัดต้นไม้ต้นไม้ก็ยังคงอยู่ โดยผมจะเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย แต่ไม่ใช่นำข้อกฎหมายมาใช้ในการปราบปราม แต่เอาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายนั้นๆไปให้ความรู้ และไปถ่ายทอดหรืออธิบาย ให้ชาวบ้านมีความเข้าใจว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายอย่างไร ผมเชื่อว่าการดำเนินการในการป้องกันจะเป็นการแก้ป้ญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการปราบปรามก็ยังมีความจำเป็นอยู่

นอกจากนี้ผมยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผมไปดูงานที่อุทยาน Great Smoky Mountains ในประเทศสหรัฐ อุทยาน Great Smoky Mountains มีพื้นที่พอๆ กับเขาใหญ่ จำนวนนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ประมาณปีละล้านสอง ที่ Great Smoky Mountains ปีละประมาณสิบล้านคน สิ่งที่แตกต่างจากเราคือเค้ามีอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันทำงานประมาณ 4000 คน คนที่เกษียณอายุราชการแล้วมาทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว คนขายตั๋ว เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่เค้าภาคภูมิใจคือเสื้ออาสาสมัครที่เค้าสวมใส่อยู่ ความท้าทายสำคัญคือทำยังไงให้คนไทยเกิดจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ผมพูดเสมอว่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่ของกรมอุทยาน ทรัพยากรเป็นของคนในชาติ เหมือนที่ผมเคยสั่งปิดเกาะตาชัย ตอนแรกผมก็โดนเสียงคัดค้าน แต่ตอนนี้ก็มีคนเห็นด้วยมากขึ้น เพราะเหมือนให้ธรรมชาติได้พักผ่อน ทั้งนี้การเปิดปิดต้องอาศัยความร่วมมือทางนักวิชาการมาช่วยกันพิจารณาว่าจะปิดและเปิดเมื่อไหร่ ซึ่งแนวคิดนี้จะนำไปใช้กับอุทยานต่างๆ หมุนเวียนกัน ที่ไหนที่เสื่อมโทรมก็จะปิดเพื่อให้ธรรมชาติได้พักผ่อน การทำเช่นนี้ก็เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้ชื่นชมความงดงามจากสิ่งเหล่านี้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะเราที่เข้าไปใช้แล้วก็ถูกทำลาย หรือเสื่อมโทรมไป

DSC_0182

การริเริ่มจัดตั้ง “หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ” โดยท่านอธิบดี มีความเป็นมาอย่างไร

ที่ผ่านมาเรามีสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า อย่างไรก็ตามในการป้องกันบางสิ่งบางอย่าง ในหลายๆ ครั้งเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากบางพื้นที่มีอิทธิพล ด้วยเหตุนี้ผมจึงตัดสินใจตั้ง “หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ” โดยให้ขึ้นตรงกับอธิบดี ชื่อพญาเสือในห่วงโซ่อาหาร เสือเหนือกว่าช้าง เสือกินช้าง ผมจึงคิดว่าควรตั้งชื่อหน่วยเฉพาะกิจนี้ว่า “หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ” หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือที่ผมเลือกมาอาจไม่ถูกใจทุกคน แต่ผมต้องเลือกหัวหน้าหน่วยที่เป็นคนลุย คนที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพล เพื่อมาปฏิบัติภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ เพราะหากตั้งคนที่ไม่กล้าหรือเกรงกลัวอิทธิพลสุดท้ายก็ไปรับเงินผู้มีอิทธิพล หน้าที่ในเบื้องต้นของหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ คือการดำเนินการตามหนังสือร้องเรียน การบุกรุก การทำลายป่า กับกรณีที่พื้นที่รับมือไม่ไหว หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือจะไปจัดการให้ โดยก่อนเข้าดำเนินการ เราต้องมีข้อมูลพร้อม รู้เขา รู้เรา รู้สภาพแวดล้อมภายใน เพราะถ้าข้อมูลไม่พร้อม ลูกน้องผมบาดเจ็บ เสียชีวิต ผมถือว่าภารกิจนั้นล้มเหลว ผลงานที่ผ่านมาเราทวงคืนพื้นที่ป่ามาได้ ตัวอย่างเช่น การทวงคืนพื้นที่บุกรุกใช้ทำนากุ้งที่จังหวัดชุมพร ทวงคืนมาได้ประมาณ 2,700 ไร่

ในช่วงแรกๆ ที่ผมตั้ง “หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ” ขึ้นมามีเสียงคัดค้านจากองค์กรเอกชนมากมายหลายฝ่าย หลังจากหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือทำงานไปได้สักพักเสียงคัดค้านก็เบาบางลง จนในปัจจุบันนี้มีแต่เสียงเชียร์ หลังจากได้เห็นผลงานของหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ ปัจจุบันมีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ “หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ” ทำงานไม่ทัน อย่างในช่วงที่ผ่านมาผมเพิ่งไปจับการบุกรุกในพื้นที่ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต เนื่องจากคนในพื้นที่เหล่านี้มีการร้องเรียนเข้ามา นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บนเกาะหลีเป๊ะ “หน้าที่ผมคือการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคน”

การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ท่านเจอปัญหาอะไรบ้าง

หลายๆ ครั้งเวลาผมไปทำงานเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ผมเจอการข่มขู่ แต่ผมไม่กลัวเพราะเจตนารมณ์ของผม ผมต้องการพัฒนาประเทศและพัฒนาบ้านเกิดของผม ผมมาถึงจุดนี้ได้ตอนนี้เหมือนจุดสูงสุดของชีวิตรับราชการของผม ผมจึงขอใช้โอกาสในการดำรงตำแหน่งนี้ทำในสิ่งที่ผมถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน ทดแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้อง ทดแทนบุญคุณบ้านเกิด ผมมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนใต้ ผมเป็นคนใต้คนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในรอบ 14 ปีที่ผ่านมา ผมจึงจะใช้โอกาสนี้ทดแทนคุณแผ่นดินและบ้านเกิด

การจัดเก็บรายได้ของอุทยานในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

ในส่วนของรายได้ของอุทยานในปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้ประมาณปีละ 600-800 ล้านบาท ปีนี้รายได้อุทยานจัดเก็บได้เกือบ 2000 ล้านบาทเนื่องจากเราให้คนเข้าไปติดตามและเข้าไปตรวจสอบและกวดขันทำให้รายได้จากอุทยานเพิ่มขึ้นมามากกว่าเท่าตัว เช่น บนเกาะพีพี จากเดิมจัดเก็บได้ไม่ถึง 20 ล้าน ปัจจุบันจัดเก็บได้ 500 กว่าล้านบาท อ่าวพังงา จากเดิมจัดเก็บได้ 20 กว่าล้าน ตอนนี้จัดเก็ฐได้ประมาณ 300 กว่าล้านบาท จะเห็นได้ว่าเราพยายามทำให้การจัดเก็บรายได้ให้รั่วไหลน้อยที่สุด โดยสาเหตุที่เราสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเราเพิ่มมาตรการ เพิ่มการตรวจสอบ การตรวจสอบซ้ำ ต่อไปทางกรมมีนโยบายในการเตรียมการขายตั๋วระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าแต่ละวันมีคนเข้ามาเท่าไหร่ในเขตอุทยานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสามารถเตรียมการรับมือและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

S__4448276

ท่านอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี

ในฐานะที่ผมเป็นคนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เขาสกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบินสำรวจของผม เขาสกเป็นอุทยานที่มีป่าสมบูรณ์มากๆ ถ้าคนสุราษฎร์ธานีไม่รักษาตรงนี้ไว้ในอนาคตต้นน้ำแหล่งน้ำก็จะหมดไป ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมมีความตั้งใจที่จะจัดระเบียบเขาสกกับหมู่เกาะอ่างทองให้ได้ เขาสกมีทรัพยากรมากมายและมีศักยภาพมาก ซึ่งในเบื้องต้นผมได้กำชับและให้นโยบายไปกับหัวหน้าอุทยานว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปและถูกต้องตามระเบียบและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

นอกจากนี้ผมอยากจะฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อที่ดิน บางครั้งถึงแม้ที่ดินที่ท่านจะซื้อมีโฉนดที่ถูกต้อง แต่การได้มาของโฉนดอาจไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านตรวจสอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีกครั้ง ท้ายที่สุดนี้ผมมีความฝันที่จะทำให้เขาสกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบ้านเกิดผมเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกให้ได้

Be Sociable, Share!
error: Content is protected !!