Let’s Talk Surat Thani

ประชานิยม ประชารัฐ ประชานิยม?

paper people community rally protest

Text: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากยุคประชานิยมมาเป็นประชารัฐได้สักพักใหญ่ อย่างไรก็ตามในเวทีการเมืองระดับโลกกลับพบว่ามีการกลับมาของนโยบายประชานิยมอีกครั้งโดยเฉพาะในโลกตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป ... Read More »

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ต้องจับตาในปีระกา

Finance

Text:  ดร.ภาสกร ธรรมโชติ   ยุโรปยังอ่อนแอ ถึงแม้ปัญหาเรื่อง ... Read More »

Surat@Risk

01

Text: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังส่งผลต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคภาคเกษตรกรรมซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ... Read More »

Google Trips ทำให้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) กลายเป็นบริษัทและไกด์นำเที่ยวส่วนตัวของเรา

Google-Trips

Text/Photo: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ ในช่วงเวลานี้เริ่มมีการพูดถึงอนาคตของแรงงานคนที่จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และระบบไอที โดยเฉพาะภาคธนาคารซึ่งเราเห็นแนวโน้มได้ชัดว่าในอนาคตการเจริญเติบโตของจำนวนสาขาคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเราในปัจจุบันและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะทำธุรกรรมทางการเงินผ่อนแอพพลิเคชั่น ... Read More »

MICE CITY สุราษฎร์ธานี

58

Text/Phoho: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ @Talk ฉบับนี้ผมชวนท่านผู้อ่านมาพูดคุยถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอีกมิติหนึ่งที่หลายๆ ฝ่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ... Read More »

บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2559 ม.อ. วิชาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ชี้นำสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

IMG_9601

Text: ดร. ชูศักดิ์ ชูศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ... Read More »

เศรษฐกิจปีแพะ ปีแห่งปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย

The Gamrie Goats - Goats Milk Soap

เศรษฐกิจไทยในปีที่กำลังจะผ่านไปถือได้ว่าเป็นปีที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยไม่เป็นไปตามเป้า และอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ สืบเนื่องจากปัญหาภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองรุมเร้า นอกจากนี้การส่งออกสินค้าของไทยไปขายยังต่างประเทศ ก็ไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งส่งผลกระทบค่อนข้างหนักต่อเศรษฐกิจบ้านเรา ที่พึ่งพาการส่งออกเป็นแหล่งรายได้หลัก ... Read More »

“ชนบทไทยกับภาคเกษตรไทย” ในยุคโลกาภิวัตน์

topic0000000081

Text / Photo : ดร. ภาสกร ... Read More »

ส่องเศรษฐกิจ ครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งปีหลัง

47 (16)

​ผ่านมาครึ่งปีสำหรับปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวลดลงเหลือเพียงไม่เกินร้อยละ 2 ในปี พ.ศ. ... Read More »

error: Content is protected !!