Lifestyle

ประชานิยม ประชารัฐ ประชานิยม?

paper people community rally protest

Text: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากยุคประชานิยมมาเป็นประชารัฐได้สักพักใหญ่ อย่างไรก็ตามในเวทีการเมืองระดับโลกกลับพบว่ามีการกลับมาของนโยบายประชานิยมอีกครั้งโดยเฉพาะในโลกตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป ... Read More »

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ต้องจับตาในปีระกา

Finance

Text:  ดร.ภาสกร ธรรมโชติ   ยุโรปยังอ่อนแอ ถึงแม้ปัญหาเรื่อง ... Read More »

Surat@Risk

01

Text: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังส่งผลต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคภาคเกษตรกรรมซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ... Read More »

Google Trips ทำให้โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) กลายเป็นบริษัทและไกด์นำเที่ยวส่วนตัวของเรา

Google-Trips

Text/Photo: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ ในช่วงเวลานี้เริ่มมีการพูดถึงอนาคตของแรงงานคนที่จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และระบบไอที โดยเฉพาะภาคธนาคารซึ่งเราเห็นแนวโน้มได้ชัดว่าในอนาคตการเจริญเติบโตของจำนวนสาขาคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนเราในปัจจุบันและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะทำธุรกรรมทางการเงินผ่อนแอพพลิเคชั่น ... Read More »

MICE CITY สุราษฎร์ธานี

58

Text/Phoho: ดร.ภาสกร ธรรมโชติ @Talk ฉบับนี้ผมชวนท่านผู้อ่านมาพูดคุยถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอีกมิติหนึ่งที่หลายๆ ฝ่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ... Read More »

บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2559 ม.อ. วิชาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ชี้นำสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

IMG_9601

Text: ดร. ชูศักดิ์ ชูศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ... Read More »

นกปรอดสวน

Untitled-6-1

นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi (streak-earedbulbul) เป็นนกที่หาง่าย และเป็นนกที่ยากจะอธิบายลักษณะเนื่องจากไม่ค่อยมีจุดใดเป็นจุดสนใจ ... Read More »

กระจิบหญ้าสีเรียบ

SONY DSC

ข้อมูลเพิ่มเติม :เป็นนกขนาดเล็กมาก ความยาวจากปลายปากถึงปลายหาง 13.5 – 15 ... Read More »

วิ่งสร้างสุขภาพ วิ่งสร้างกุศล วิ่งสร้างโรงพยาบาล

IMG_2134

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การที่คนเราจะมีสุขภาพดีได้นั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการด้วยกัน เช่น คนที่มีอารมณ์ดี อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ... Read More »

นกจาบคาเคราน้ำเงิน

SONY DSC

Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ ... Read More »

error: Content is protected !!